Czy można mieć koronarografię, jeśli ma się stymulator serca?

Nie ma przeciwwskazań do wykonania koronarografii u osoby ze stymulatorem serca czy kardiowerterem-defibrylatorem (ICD). Jedynym badaniem, które jest przeciwwskazane u osoby po implantacji stymulatora i/lub ICD jest rezonans magnetyczny serca.