Czy stosując leki przepisane po zawale, powinnam brać również coś osłonowo?

Stosowanie inhibitora pompy protonowej (tzw. osłona) w połączeniu z podwójną terapią przeciwpłytkową (Aspiryna + Klopidogrel/Prasugrel/Tikagrelor) zalecana jest u pacjentów obciążonych wyższym niż przeciętne ryzykiem krwawienia z przewodu pokarmowego. Są to osoby z wrzodem trawiennym bądź krwawieniem z przewodu pokarmowego w wywiadzie, w trakcie terapii przeciwkrzepliwej np. z powodu migotania przedsionków, a także przyjmujące długotrwale niesteroidowe leki przeciwzapalne lub glikokortykosteroidy. Osłona taka jest również przepisywana gdy spełnione są dwa lub więcej z wymienionych kryteriów: wiek ≥ 65 lat, dyspepsja, choroba refluksowa przełyku, infekcja Helicobacter pylori, przewlekłe spożywanie alkoholu. W pozostałych przypadkach terapia taka nie jest koniecznie wymagana.