Czy uniknę zawału jeśli przy chorobie niedokrwiennej serca będę się „oszczędzać”?

Niestety nie istnieje 100% skuteczne remedium, które uchroniłoby przed zawałem serca. Jednak zmiana dotychczasowych niezdrowych nawyków i stylu życia może w istotny sposób zminimalizować ryzyko jego wystąpienia. Rzucenie palenia tytoniu, dobrze zbilansowana dieta, dbanie o regularną, umiarkowaną aktywność fizyczną oraz odpowiednią wagę ciała, a także dobrze kontrolowane nadciśnienie tętnicze to istotne cele, do których powinien dążyć każdy pacjent z chorobą niedokrwienną serca, a także po przebytym już zawale serca.