Czy życie zawodowe osoby ze stentem powinno wyglądać inaczej?

Po wprowadzeniu do leczenia zawału serca metody inwazyjnej, jaką jest koronarografia z jednoczasowym udrażnianiem zwężonych/zamkniętych przez miażdżycę tętnic wieńcowych, poprawie uległ stan pacjentów po przebytym zawale serca. Szybka interwencja pozwala na zmniejszenie obszaru zawału, a w konsekwencji poprawia rokowanie dla tej grupy chorych. Odpowiadając na pytanie: życie po zawale powinno wyglądać inaczej, ale tylko w zakresie eliminacji szkodliwych nawyków takich jak: palenie, zła dieta, niska aktywność fizyczna. O powrocie do pracy zawodowej po przebytym zawale serca decyduje kardiolog oraz lekarz medycyny pracy. Jeśli zawał serca nie doprowadził do rozwoju niewydolności serca lub innych powikłań, pacjent może być dopuszczony do dalszej pracy zawodowej, w tym przypadku do pracy kierowcy.