Jak często powinienem wykonywać badanie krwi i na jakie podstawowe czynniki?

Okresowa kontrola kardiologiczna pacjenta po zawale serca jest niezbędna.

W celu zapobiegania dalszemu rozwojowi miażdżycy w tętnicach wieńcowych istotna jest kontrola lipidogramu (głównie frakcja LDL). Pierwsza kontrola powinna odbyć się po  4-6 tygodniach od dnia zawału. Następny pomiar należy wykonać po 8 ± 4 tygodniach. Po osiągnięciu docelowych wartości cholesterolu LDL badanie należy wykonywać co roku.

Przyjmowanie leków obniżających cholesterol (statyn) wiąże się z koniecznością kontroli enzymów wątrobowych (ALT, AST). Ich oznaczanie należy wykonać po 8 tygodniach od włączenia terapii statynami, a następnie powinno oceniać się je raz w roku. Podobnie należy postąpić z oceną kinazy kreatynowej (CK).

Inne parametry należy oceniać zgodnie z zaleceniami lekarza kardiologa.