Czy kierowanie pojazdem z ICD jest możliwe? Czy są ku temu jakieś ograniczenia?

Możliwość kierowania pojazdami przez osoby z ICD zależy od przyczyny implantacji urządzenia, przebiegu podstawowej choroby serca, a także ryzyka wystąpienia arytmii.
Z reguły zalecane jest zaniechanie prowadzenia pojazdem w okresie pierwszych 4-6 miesięcy po zabiegu. Po tym czasie, indywidualnie dla każdego pacjenta, oceniane jest ryzyko wystąpienia arytmii (między innymi na podstawie odczytu zdarzeń z pamięci ICD) i na tej podstawie wydawana jest opinia o bezpieczeństwie kierowania pojazdem. 

Należy pamiętać, że posiadanie ICD w żadnym wypadku nie zwalnia z obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa.