Czy ma znaczenie czas przyjęcia leków przy korzystaniu z siłowni?

Znaczenie ma rodzaj zażywanych leków, a także godzina planowanego wyjścia na siłownię. W każdym przypadku najlepiej jest zasięgnąć porady kardiologa prowadzącego.