Miałam tydzień temu wstawione stenty. Chciałam się dowiedzieć, ile dni lub miesięcy po wstawieniu mogę bezpiecznie uprawiać seks, aby sobie nie zaszkodzić.

Rozpoczęcie aktywności seksualnej po implantacji stentu zależy nie tyle od samego faktu wszczepienia stentu, jak od przyczyny, która do tego doprowadziła. Jeśli był to stent implantowany w trybie planowym, rozpoczęcie współżycia zależy od wygojenia się rany po wkłuciu do tętnicy. Dłuższy okres wstrzemięźliwości seksualnej powinien upłynąć w przypadku, gdy nakłucie było w pachwinie. Trudno określić jednoznacznie dokładną liczbę dni. W przypadku braku bólu w miejscu wkłucia, można rozpocząć aktywność seksualną. Jeśli przyczyną implantacji stentu był zawał serca, okres wstrzemięźliwości seksualnej powinien być dłuższy i wynosić około 4-6 tygodni. Również w tym przypadku pacjent powinien obserwować swoje objawy.