Czy przebyty zawał serca jest przeciwwskazaniem do zrobienia prawa jazdy?

Sam fakt przebycia zawału serca nie jest przeciwwskazaniem do uzyskania prawa jazdy. Jednakże chory powinien poinformować o swojej chorobie lekarza pierwszego kontaktu, a ten może poprosić o ewentualną konsultację kardiologiczną przed wystawieniem zaświadczenia o braku przeciwwskazań.