Czy można biegać po dwóch zawałach i pojedynczym bajpasie?

Tak. Marsz, a także wolne bieganie to formy aktywności fizycznej polecane dla pacjentów po przebytym zawale serca. Każde zwiększanie wysiłku fizycznego przynosi korzystne efekty, jednak proces ten powinien przebiegać stopniowo. Przed intensyfikacją aktywności zaleca się wykonanie testu wysiłkowego celem wyznaczenia tzw. tętna treningowego (czyli optymalnego  tętna, którego nie powinno się przekraczać podczas wysiłku fizycznego). Jest ono określane indywidualnie dla każdego pacjenta i wynosi od 40 do 80% tętna maksymalnego.