Czy po wszczepieniu rozrusznika serca konieczne jest pójście na L4?

Wszczepienie rozrusznika serca nie jest bezpośrednim wskazaniem do przebywania na zwolnieniu lekarskim. Jednakże, w czasie implantacji nacinana jest skóra i mięśnie. Do czasu wygojenia rany pacjent może odczuwać ból, więc przebywanie w domu w komfortowej dla chorego pozycji jest w tym czasie uzasadnione. Istotny jest też charakter pracy, którą wykonuje chory po implantacji stymulatora. Z uwagi na możliwość powikłań związanych z raną, nie wskazana jest ciężka praca fizyczna.