Czy migotanie przedsionków jest śmiertelne?

Migotanie przedsionków zwiększa ryzyko zgonu średnio dwukrotnie. Jest to wynik różnych następstw tej arytmii, głównie udaru mózgu. Udar mózgu niedokrwienny spowodowany migotaniem przedsionków częściej jest śmiertelny niż udar wtórny do innej przyczyny.