Którzy chorzy z migotaniem przedsionków nie powinni być leczeni nowymi lekami przeciwkrzepliwymi?

Nowych leków przeciwkrzepliwych nie należy stosować:

  • w ciężkiej niewydolności nerek (w tym u osób leczonych dializami),
  • po wszczepieniu sztucznej zastawki serca,
  • gdy występuje ciężka zastawkowa wada serca (poreumatyczne zwężenie zastawki mitralnej),
  • przy dużej małopłytkowości.

Podobnie, jak przy innych lekach przeciwkrzepliwych tzw. nowych leków, nie stosuje się u chorych z aktywnym krwawieniem lub po niedawno przebytym poważnym krwawieniu.