Kto powinien stosować nowe leki przeciwkrzepliwe?

Obecnie największą grupę leczonych tzw. nowymi lekami przeciwkrzepliwymi (w Polsce to dabigatran [Pradaxą], rywaroksabanem [Xarelto] lub apiksaban [Eliquis]) stanowią chorzy rozpoczynający leczenie gdy po raz pierwszy stwierdzono u nich napad migotania przedsionków lub trwale jego otrzymywanie się. Tzw.nowe lei przeciwkrzepliwe przepisuje się także pacjentom niezadawalająco leczoych za pomocą Warfinu lub Acenokumarolu, u których występują duże wahania INRlub inne działania niepożądane np. wypadanie włosów. Do tej grupy należą też pacjenci, u których doszło  do krwawień lub udaru mózgu w czasie stosowania Warfinu lub Acenokumarolu. Nowe leki przeciwkrzepliwe powinny być preferencyjnie przepisywane chorym, którzy rozpoczynają leczenie z powodu migotania przedsionków, jeśli akceptują taką formę leczenia i nie mają przeciwwskazań.