Na ile dni przed operacją należy odstawić nowy lek przeciwkrzepliwy (Pradaxę, Xarelto, Eliquis)?

Czas od zażycia ostatniej dawki leku do czasu wykonania operacji zależy od ryzyka krwawienia okołozabiegowego i czynności nerek. Przed dużą operacją obciążoną znacznym ryzykiem krwawienia odstawia się nowe leki na minimum 48 godzin. Dłuższy czas odstawienia może być wskazany w przewlekłej chorobie nerek. Dokładny czas odstawienia przed operacją powinno się skonsultować z chirurgiem, który przeprowadzi operację. Przed zabiegiem nie powinno się stosować terapii pomostowej za pomocą heparyny poza wyjątkowymi sytuacjami, ponieważ takie postępowanie zwiększa (trzy-, czterokrotnie) ryzyko krwawienia po operacji, a nie zmniejsza istotnie ryzyka powikłań zatorowych, których częstość jest znikoma, mniejsza niż 1%.