Czy można uprawiać sport w czasie leczenia przeciwkrzepliwego?

Leczenie przeciwkrzepliwe nie wyklucza uprawiania sportu takiego jak: biegi, pływanie itp., ale nie należy uprawiać sportów kontaktowych (zespołowych) z powodu dużego ryzyka krwawienia.