Czy można pić alkohol w czasie zażywania leku przeciwkrzepliwego?

W czasie leczenia przeciwkrzepliwego można pić niewielkie ilości alkoholu. Większe ilości alkoholu mogą wywołać napad migotania przedsionków lub przyspieszyć czynność serca, gdy migotanie jest już utrwalone oraz zwiększają ryzyko krwawienia, zwłaszcza z przewodu pokarmowego.