Czy można podróżować w czasie leczenia przeciwkrzepliwego?

Leczenie nie ogranicza możliwości podróżowania. W trakcie stosowania leków doustnych nie należy dodatkowo podawać sobie podskórnie zastrzyków z heparyną przed długą podróżą. Leki doustne zabezpieczają również przed zakrzepicą żylną. Zawsze trzeba mieć lek w bagażu podręcznym w ilości wystarczającej na cały czas podróży. Warto także zabrać najważniejszą dokumentację medyczną, zwłaszcza gdy wyjazd jest długi.