Czy można kontynuować leczenie przeciwkrzepliwe, gdy pojawiają się liczne wylewy podskórne (sińce) na kończynach?

Drobne powikłania krwotoczne, zwłaszcza sińce na kończynach (typowo o średnicy mniejszej niż 5 cm), nawet jeśli trudno je powiązać z określonym urazem, obserwowane u średnio co trzeciego chorego z migotaniem przedsionków leczonego przeciwkrzepliwie są ceną za zapobieganie udarowi mózgu w konsekwencji zgonowi lub trwałemu inwalidztwu. W trakcie leczenia przeciwkrzepliwego należy unikać urazów w domu lub w czasie uprawiania sportu. Niektórzy chorzy widzą dobre efekty zwiększenia podaży witaminy C w diecie oraz unikania stosowania leków o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowych, ale także przeciwpłytkowych dostępnych bez recepty np. kwasu acetylosalicylowego (Acard, Polocard itp.) lub ibuprofenu (Ibuprom).