Czy pokarmy wpływają na działanie nowych leków przeciwkrzepliwych (Pradaxę, Xarelto, Eliquis)?

Pokarmy nie zmieniają działania przeciwkrzepliwego tych nowych leków przeciwkrzepliwych.