Jak wprowadzić nowy lek przeciwkrzepliwy (Pradaxę, Xarelto, Eliquis) zamiast warfaryny (Warfin) lub acenokumarolu (Acenokumarol, Sintrom)?

Przed zmianą terapii z warfaryny czy acenokumarolu na nowy lek przeciwkrzepliwy należy oznaczyć INR. Jeśli w danym dniu INR wynosi 2,5 lub mniej można tego samego dnia lub następnego zażyć pierwszą dawkę Pradaxy, Xarelto lub Eliquisu.

Jeśli rozpoczyna się zażywanie Pradaxy lub Eliquisu, INR w dniu pierwszej dawki nowego leku powinien wynosić 2,0 lub więcej, a gdy rozpoczyna się zażywanie Xarelto to INR powinien wynosić 3,0 lub więcej. Ponadto powinno się ocenić czynność nerek na podstawie parametrów oznaczanych we krwi.