Stosując nowe leki przeciwkrzepliwe należy wykonać badania oceniające czynność nerek (tzn. stężenie kreatyniny we krwi i wyliczany automatycznie na jej podstawie wskaźnik przesączania kłębuszkowego, oznaczany na wyniku z laboratorium jako eGFR). Te oznaczenia należy wykonać zawsze przed rozpoczęciem leczenia, później minimum raz w roku. Jeśli wyniki morfologii krwi albo enzymy wątrobowe były wcześniej nieprawidłowe powinno się także powtórzyć te oznaczenia w czasie wizyt kontrolnych u lekarza. Nie wykonuje  się badań układu krzepnięcia, w tym INR,  w czasie leczenia; niekiedy wyniki tych badań mogą być nieprawidłowe w ciągu pierwszych 2-6 h od ich zażycia, ale nie należy wtedy przerywać terapii lub zmieniać dawkowania.

Istnieją swoiste metody laboratoryjnego monitorowania działania nowych leków przeciwkrzepliwych (Pradaxy, Xarelto, Eliquis) we krwi, ale są dostępne w Polsce w niewielu ośrodkach.