Uważa się, że u  chorych z migotaniem przedsionków, zwłaszcza tych obciążonych dużym ryzykiem zakrzepowo-zatorowym, skuteczność nowych leków przeciwkrzepliwych dostępnych obecnie w Polsce jest podobna i nie zależy od większości czynników sprzyjających udarowi, takich jak cukrzyca, nadciśnienie lub niewydolność serca. W badaniach nad tymi lekami tylko u chorych stosujących Pradaxę dwa razy 150 mg na dobę obserwowano mniejsze ryzyko niedokrwiennego udaru mózgu w porównaniu z warfaryną, a ryzyko zgonu było mniejsze tylko u pacjentów leczonych Eliquisem.