Prasugrel i tikagrelor są to silne leki hamujące czynność płytek krwi. Są one przeciwwskazane u chorych przyjmujących tzw. nowe leki przeciwkrzepliwe bez względu na ich dawkę. Toczą się badania, które mogą w przyszłości umożliwić taką terapię u części chorych, ponieważ obecnie lekarz wyjątkowo może takie leczenie zalecić np. przy skomplikowanym przebiegu zawału serca lub po jego powikłaniach.