Największą korzyścią z leczenia nowymi lekami jest zmniejszenie o około połowę ryzyka krwawienia wewnątrzczaszkowego. Krwawienie wewnątrzczaszkowe jest bardzo rzadkim powikłaniem,które występuje u  ok. 0,5%, wyjątkowo do 1% chorych, ale charakteryzuje się wysoką śmiertelnością, bo nawet u 50% osób, u których wystąpi prowadzi do śmierci. Ponadto tzw.nowe leki przeciwkrzepliwe nie wymagają pobierania krwi aby oznaczać wskaźniki krzepnięcia, nie trzeba przestrzgac żadnej diety a zakłócenie leczenia przez inne leki zdarza się rzadko. Skuteczność  tzw.nowych leków w zapobieganiu udarowi mózgu jest podobna jak Warfinu.