Czy nowe leki przeciwkrzepliwe (Pradaxa, Xarelto, Eliquis) mogą spowodować groźne objawy u osób leczonych innymi lekami?

Te nowe leki nie wchodzą w interakcje z większością leków w odróżnieniu od warfaryny lub acenokumarolu. Istotne interakcje dotyczą głównie leki przeciwgrzybiczne stosowane doustnie, niektóre leki przeciwpadaczkowe i stosowane w leczeniu chorób nowotworowych. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem i zawsze przypomnieć o stosowanym leku jeśli nowy lek jest włączany przez innego lekarza.