Co zrobić, jeśli wynik INR u chorego leczonego warfaryną (Warfin) lub acenokumarolem (Acenokumarol lub Sintrom) przekracza 3-3,5?

Jeśli wynik INR jest wyższy niż cztery należy zrobić minimum jeden dzień przerwy w stosowaniu leku przeciwkrzepliwego, zwłaszcza gdy ten wzrost ma łatwą do określenia przyczynę, np. zmniejszenie podaży pokarmów, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (biegunka), przyjęcie nowego leku (np. z powodu przeziębienia lub gorączki). Wynik INR powyżej 6 jest wskazaniem do przerwania leczenia na 1-2 dni i zgłoszenia się na szpitalny oddział ratunkowy, ponieważ taki wynik zwiększa ryzyko poważnego krwawienia, w tym krwawienia wewnątrzczaszkowego. Zwykle po kilku godzinach do 24 h pacjent może wrócić do domu.