Jakich pokarmów należy unikać w czasie stosowania acenokumarolu (Acenokumarol, Sintrom) lub warfaryny (Warfin)?

Leki te działają przeciwkrzepliwie dlatego, że są antagonistami witaminy K. Niektóre produkty, szczególnie zielone liściaste, zawierają większe ilości witaminy K. Nadmierne ich spożycie może osłabić działanie przeciwkrzepliwe leku, co wyrazi się obniżeniem wskaźnika INR. Zgodnie ze współczesnymi zasadami profilaktyki i zdrowego żywienia takie produkty uważa się za bardzo zdrowe i nie wolno ich eliminować. Dlatego pacjent powinien spożywać w miarę stałą ilość produktów zielonych, a także mieć świadomość, które z nich zawierają więcej, a które mniej witaminy K. Zaleca się tzw.zrównoważoną dietę.

Nie wolno także przyjmować suplementów diety zawierających witaminę K, jesli stosuje się Warfin lub acenokumarol.

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w załączonych tabelach.