Czy zawsze przy napadzie migotania muszę jechać do szpitala?

Zdecydowanie nie. Jeśli jest to kolejny napad i nie występują objawy szczególnie niepokojące (omdlenie, duszność, ból w klatce piersiowej), to należy postępować zgodnie z wcześniejszymi radami  lekarza prowadzącego. Pamiętajmy, że w napadowym migotaniu przedsionków kolejny epizod jest zazwyczaj samoustępujący, a podanie zaleconych doraźnych leków może przyspieszyć jego ustąpienie.