Co to jest INR?

U osób leczonych acenokumarolem lub warfaryną (Warfin) do oceny skuteczności i bezpieczeństwa używa się czasu protrombinowego (wskaźnik sprawności tej części układu krzepnięcia, która zależy od witaminy K i którą zmieniają te 2 leki), który wyraża się zawsze za pomocą międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (international normalized ratio – INR). Wyniki tego oznaczenia są dobrze wystandaryzowane, co pozwala porównywac wyniki INR uzyskane w różnych laboratoriach. U większości chorych leczonych Warfinem lub acenokumarolem dąży się do uzyskania wyniku INR w przedziale między 2 a 3.


U osoby zdrowej i nieleczonej warfaryną (Warfin) lub acenokumarolem INR wynosi ok. 1,0 (zakres 0,8-1,2) Wartości poniżej 0,8 nie wymagają żadnej diagnostyki i nie sa niepokojące. Docelowy zakres wartości w trakcie stosowania Warfinu lub acenokumarolu u chorych z migotaniem przedsionków wynosi 2,0-3,0. Skuteczność leczenia i bezpieczeństwo jest taka sama przy wyniku INR 2,3 i np. 2,8; wahania między 2,0 a 3,0 są częste i nie są niebezpieczne.


Wartości INR między 2,5 a 3,5 zaleca się u większości chorych po wszczepieniu sztucznej zastawki mitralnej,a niekiedy nawet do INR 4,0.