Jak przygotować się do planowej angioplastyki?

Po pierwsze, należy zażyć wszystkie zalecone leki. Po drugie, należy pozostać na czczo w dniu badania. Należy też zabrać ze sobą całą dokumentację medyczną, w tym wyniki poprzedniej koronarografii lub angioplastyki, o ile były wykonywane. Pacjent jest przyjmowany na oddział szpitalny i zostaje zbadany przez lekarza. Pacjentowi pobierana jest krew oraz wykonywane jest EKG. Pacjent jest też proszony o pisemne wyrażenie zgody na poddanie się zabiegowi. Pozostałe elementy przygotowania (takie jak wygolenie skóry w miejscu nakłucia tętnicy kroplówki, ew. zmiany leczenia) omówi z Tobą lekarz kwalifikujący do zabiegu.