Jakie są przeciwwskazania do angioplastyki?

Przeciwwskazaniami do angioplastyki wieńcowej są: zaawansowana niewydolność nerek, obrzęk płuc, ciężka skaza krwotoczna, czynne krwawienie z przewodu pokarmowego, świeżo przebyty udar mózgu, niedokrwistość, ciężkie nadciśnienie tętnicze, znaczne zaburzenia elektrolitowe, współistniejąca wyniszczająca choroba, zapalenie wsierdzia, nieleczona lub źle leczona cukrzyca.

W większości są to przeciwwskazania względne, tzn. gdy lekarz uzna, że potencjalne korzyści z wykonania zabiegu przewyższają ryzyko z nim związane, można wykonać angioplastykę.