Czy angioplastyka to bezpieczny zabieg?

Jak każda procedura zabiegowa angioplastyka jest obarczona pewnym ryzykiem powikłań. Ryzyko to jest niewielkie (nieco większe u osób w podeszłym wieku, w ciężkim stanie, z chorobami współistniejącymi takimi jak: cukrzyca, niewydolność nerek). W czasie zabiegu może dojść do uszkodzenia tętnicy, przez którą wprowadza się cewniki, balony i stenty, uszkodzenia tętnicy wieńcowej (doprowadzającej krew do mięśnia sercowego), zaburzeń rytmu serca, udaru mózgu, czy niewydolności nerek (nefropatia pokontrastowa). W bardzo rzadkich przypadkach dochodzi do uszkodzenia dużych tętnic, zawału serca lub zatrzymania akcji serca i zgonu w trakcie badania lub krótko po nim. Ryzyko wystąpienia poważnych powikłań wynosi poniżej 1%.