Jak przebiega zabieg angioplastyki?

Angioplastyka jest to zabieg przezskórny, wykonywany w znieczuleniu miejscowym. W trakcie tej procedury pacjent leży na stole zabiegowym. Nad stołem zabiegowym znajduje się urządzenie emitujące promieniowanie rentgenowskie, niezbędne do kontrolowania przebiegu zabiegu.

Na początku lekarz znieczula miejsce nakłucia lub nacięcia skóry. Następnie do tętnicy wprowadzony zostaje cewnik (cienka, giętka rurką). Lekarz wsuwa cewnik do tętnicy kierując go w stronę serca: najpierw do aorty, a następnie w pobliże ujść tętnic prowadzących krew do mięśnia sercowego. Tam zostaje podany kontrast, który umożliwia uwidocznienie kształtu naczynia (np. jego przewężenia). W takim przewężeniu przeprowadza się właściwy zabieg angioplastyki. Do środka zwężenia wprowadza się balon. Następnie balonik jest pompowany. Ciśnienie wytworzone podczas pompowania poszerza światło naczynia.

Prawie każda angioplastyka kończy się wszczepieniem stentu. Stent to metalowa rurka przypominająca wyglądem sprężynkę. Wprowadza się ją do naczynia w miejscu gdzie wykonano poszerzenie balonem. Stent pełni funkcję podporową, utrzymując kształt naczynia, które zostało poszerzone. Zmniejsza to ryzyko ponownego zwężenia. Podczas zabiegu każdy pacjent jest monitorowany za pomocą EKG oraz ciągłego pomiaru ciśnienia tętniczego. Podczas zabiegu u pacjenta może pojawić się ból wieńcowy, co jest spowodowane chwilowym zamknięciem tętnicy wieńcowej. Angioplastyka może być wykonana bezpośrednio po wykonaniu koronarografii, albo jako samodzielna procedura. Patrz również: Jak wygląda przebieg koronarografii? (http://copozawale.pl/pyt/-113?preview=1); Jak długo zostaje się w szpitalu po koronarografii? (http://copozawale.pl/pyt/-114?preview=1); Jak długo trwa badanie koronarograficzne? (http://copozawale.pl/pyt/-115?preview=1); Jakie są wskazania do koronarografii? (http://copozawale.pl/pyt/-116?preview=1); Jakie są przeciwwskazania do koronarografii? (http://copozawale.pl/pyt/-117?preview=1).