Czy angioplastyka to to samo co balonikowanie i stentowanie?

Tak, potocznie angioplastykę nazywa się balonikowaniem. Angioplastyka jest to zabieg, który polega na poszerzeniu tętnic, które zostały zwężone lub zamknięte, najczęściej w wyniku miażdżycy. Angioplastykę tętnic wieńcowych wykonuje się wprowadzając cewnik ze specjalnym balonem w miejsce zwężenia tętnicy wieńcowej. Napełnieniu balonu poszerza naczynie. Następnie w poszerzonym miejscu wszczepia się stent. Stentowanie służy zmniejszeniu ryzyka nawrotu zwężenia. Stent to metalowa rurka, która podtrzymuje ścianę naczynia i utrzymuje prawidłowy przepływ krwi.