Kiedy wszczepia się kardiowerter-defibrylator?

Pacjent może wymagać wszczepienia kardiowertera-defibrylatora serca (ICD) jeśli:

  • wystąpił groźny rodzaj arytmii (częstoskurcz komorowy lub migotanie komór). Kardiowerter-defibrylator będzie stale nadzorował rytm serca, a w razie pojawienia się wymienionych arytmii wyeliminuje je.
  • cierpi na niewydolność serca z niską frakcją wyrzutową serca (słabą kurczliwością serca).

O wszczepieniu ICD zawsze decyduje lekarz na podstawie objawów i wyników dodatkowych badań.