Kto pokrywa koszty pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym?

Jeżeli pacjent został zakwalifikowany do programu rehabilitacji ZUS to koszty pokrywa ZUS (dojazd najtańszym środkiem transportu, pobyt, wyżywienie i leczenie).