Jak uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą?

Żeby dostać się na rehabilitację po zawale serca potrzebne będzie skierowanie na rehabilitację. Skierowanie można uzyskać od:

  • lekarza kardiologa, kardiochirurga lub specjalisty chorób wewnętrznych (zarówno z Oddziału jak i Poradni)
  • lekarza Poradni Rehabilitacyjnej

Najczęściej takie skierowanie jest wystawiane od razu przy wypisie ze szpitala.

W przypadku braku informacji o dalszej rehabilitacji po zawale, konieczne jest dopytanie o to lekarza.