Kto może skorzystać z rehabilitacji od ZUS?

Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS skierowany jest do osób:

  • Ubezpieczonych (pracujących zawodowo)
  • Pobierających zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne
  • Pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy