Jaki jest prawidłowy cukier na czczo i jak porównać wyniki?

Prawidłowy poziom glukozy na czczo zmierzony w osoczu krwi to wynik mniejszy niż  100 mg/dl (czyli < 5,60 mmol/l). Te jednostki przelicza się następująco: 1 mmol/l = 18mg/dl.

W diagnozowaniu cukrzycy coraz częściej stosuje się również inne badanie krwi: oznaczenia poziomu hemoglobiny glikowanej czyli tzw. HbA1c, która odzwierciedla poziomy glikemii z ostatnich kilku tygodni, wyrażony jako %. Zalecany poziom HbA1c u osoby, która choruje na cukrzycę wynosi poniżej 7,0%. Z tym, że u chorych cukrzycą typu 1 oraz krótkotrwałą cukrzycą typu 2 zaleca się, aby ten poziom był poniżej 6,5%, natomiast u osób starszych powyżej 70 lat z cukrzycą od ponad 20 lat, u których wystąpiły powikłania sercowo-naczyniowe, poziom ten powinien wynosić poniżej 8%.