Jaka jest różnica między stymulatorem resynchronizującym, „zwykłym” rozrusznikiem serca a automatycznym defibrylatorem-kardiowerterem?

Tak zwany „zwykły” rozrusznik serca to urządzenie, którego zadaniem jest stymulacja serca (pobudzanie serca do pracy) w sytuacji gdy serce bije za wolno niezależenie od przyczyny. Impulsy elektryczne są wysyłane przez rozrusznik serca tylko wtedy, gdy rytm serca zwalnia poniżej zaprogramowanej wartości (np. poniżej 60/minutę). Jeżeli własny rytm serca jest wystarczająco szybki, rozrusznik nie włącza się.

Automatyczny kardiowerter-defibrylator (ICD) to urządzenie, które ma rozpoznawać groźne dla życia arytmie i przerywać je, chroniąc pacjenta przed nagłym zgonem. ICD włącza się tylko wtedy, gdy występuje arytmia. W pozostałym czasie tylko monitoruje pracę serca.

Stymulator resynchronizujący to urządzenie którego zadaniem jest przywrócenie  synchronii skurczu serca. Synchronia to równoczesne kurczenie się wszystkich ścian serca. Aby osiągnąć ten cel, stymulator resynchronizujący wysyła impulsy elektryczne równocześnie do obydwu komór serca przywracając ich harmonijną współpracę. W konsekwencji serce zaczyna kurczyć się w sposób bardziej efektywny, wyrzucając więcej krwi przy mniejszym zużyciu energii. Bardziej efektywna praca serca powoduje poprawę samopoczucia pacjenta i zmniejsza ryzyko powikłań niewydolności serca. Duża część pacjentów, u których wszczepia się CRT jest jednak zagrożona nagłym zgonem i dlatego otrzymują oni stymulator resynchronizujący będący jednocześnie defibrylatorem (to urządzenie oznacza się symbolem CRT-D, w odróżnieniu od stymulatora resynchronizującego bez defibrylatora, czyli CRT-P). Czyli pacjent któremu wszczepiono CRT-D tak naprawdę posiada wszystkie trzy urządzenia w jednej obudowie.

Wszystkie te urządzenia mają funkcję rozrusznika serca (mogą stymulować serce do pracy w przypadku wykrycia zbyt wolnego rytmu). „Zwykły” rozrusznik tylko stymuluje, ICD może stymulować i przerywać groźne arytmie, CRT stymuluje serca (i może przerywać arytmie jeżeli ma funkcję kardiowertera) oraz poprawia funkcję serca.

Urządzenia różnią się też żywotnością baterii. Patrzy również: Baterie CRT wyczerpują się szybciej niż baterie „zwykłego” rozrusznika lub ICD – czy to prawda i dlaczego tak jest?
Patrz również: Baterie CRT wyczerpują się szybciej niż baterie „zwykłego” rozrusznika lub ICD – czy to prawda i dlaczego tak jest? (http://copozawale.pl/pyt/-129?preview=1)