Stymulator resynchronizujący czy zwykły rozrusznik albo ICD?

O tym jakie urządzenie należy wszczepić decyduje lekarz, dostosowując swoją decyzję do przebiegu choroby i obserwowanych objawów.

Jeżeli lekarze uznali, że należy wszczepić stymulator resynchronizujący serca oznacza to, że najprawdopodobniej zaobserwowali nierówną (niesynchroniczną) pracę komór serca. Przywrócenie harmonijnego skurczu serca może poprawić jego funkcję i przynieść istotną korzyść. „Zwykły” rozrusznik (dostarczający impulsy tylko do jednej z komór) lub kardiowerter-defibrylator (urządzenie przerywające arytmie, ale nie poprawiający działania serca jako pompy) nie byłyby wystarczające.