Jak działa stymulator resynchronizujący?

W uszkodzonym sercu część komory kurczy się z opóźnieniem. Zgodnie z nazwą, celem działania stymulatora resynchronizującego jest przywrócenie synchronii skurczu serca. Synchronia ta polega na równoczesnym kurczeniu się wszystkich ścian serca. By osiągnąć ten cel, stymulator resynchronizujący wysyła impulsy elektryczne równocześnie do obydwu komór serca przywracając ich harmonijną współpracę (stąd inna nazwa stymulacji resynchronizującej to stymulacja obukomorowa). W konsekwencji serce zaczyna kurczyć się w sposób bardziej efektywny, wyrzucając więcej krwi przy mniejszym zużyciu energii. Bardziej efektywna praca serca powoduje poprawę samopoczucia pacjenta i zmniejsza ryzyko powikłań niewydolności serca.