Co to jest stymulator resynchronizujący serca?

Stymulator resynchronizujący to elektroniczne urządzenie wszczepiane na stałe w celu poprawy funkcjonowania serca jako pompy. Powszechnie używane skróty (CRT, CRT-D lub CRT-P) pochodzą od angielskich nazw urządzenia. Stymulator resynchronizujący zmniejsza nasilenie objawów niewydolności serca, takich jak: obrzęki, duszność, ograniczenie tolerancji wysiłku. Najnowsze badania wykazały, że CRT przyczynia się również do wydłużenia życia pacjentów.

Należy pamiętać, że nie każdy chory może mieć wszczepiony stymulator resynchronizujący – o tym decyduje lekarz.