Jak zmienia się życie po wszczepieniu stymulatora?

Stosowane obecnie dostępne urządzenia nie powodują w życiu pacjenta większych uciążliwości. Zawsze należy chronić przed urazami tę okolicę ciała, w którą wszczepiono stymulator. Niektórzy pacjenci, szczególnie tacy, których praca serca całkowicie zależy od stymulatora, powinni unikać pola elektromagnetycznego. Przed planowanym badaniem rezonansu magnetycznego pacjent powinien uzyskać informację w ośrodku kontrolującym urządzenie. Ryzyko wpływu urządzeń elektrycznych, kuchenek indukcyjnych, bramek na lotniskach i w sklepach, zabiegów fizjoterapeutycznych na funkcjonowanie pacjenta jest zazwyczaj dokładnie omówione przez personel kontrolujący pacjenta i jego implantowany układ czy przedstawione w specjalnie przygotowanej dla pacjenta literaturze.