Jakie są przeciwwskazania do koronarografii?

Przeciwwskazaniami do koronarografii są:

 • zaawansowana niewydolność nerek,
 • obrzęk płuc,
 • ciężka skaza krwotoczna,
 • czynne krwawienie z przewodu pokarmowego,
 • świeżo przebyty udar mózgu,
 • niedokrwistość,
 • ciężkie nadciśnienie tętnicze,
 • znaczne zaburzenia elektrolitowe,
 • współistniejąca wyniszczająca choroba,
 • zapalenie wsierdzia,
 • niewyrównana cukrzyca.

W większości są to przeciwwskazania względne, co oznacza żew szczególnych przypadkach możne wykonać koronarografię mimo wymienionych przeciwwskazań. Ma to miejsce gdy lekarz uzna, że potencjalne korzyści z wykonania zabiegu przewyższają ryzyko z nim związane.