Jakie są wskazania do koronarografii?

Koronarografię wykonuje się tylko z wyraźnych wskazań lekarskich. Należy pamiętać, że jest to badanie inwazyjne, a więc mogące skutkować powikłaniami.

Wskazania pilne dotyczą chorych z podejrzeniem lub potwierdzonym zawałem serca. U takiego chorego koronarografia jest konieczna aby udrożnić naczynia, których zatkanie wywołało zawał.

Wskazania planowe to m.in.:

  • diagnostyka choroby niedokrwiennej serca - badanie kontrolne u chorego z już rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca
  • poszukiwanie przyczyn np. groźnych arytmii serca, gorszej kurczliwości serca, przyczyn niewydolności serca
  • ocena stanu tętnic wieńcowych u chorych przed planowymi zabiegami kardiochirurgicznym.