Jak długo trwa hospitalizacja po koronarografii?

Koronarografia wiąże się z kilkudniowym pobytem w szpitalu. Pobyt może się wydłużyć, jeśli wdrożono dalsze postępowanie lecznicze lub w razie powikłań.