Jakie są kryteria dobrej kontroli cukrzycy?

Jako kryteria dobrej kontroli cukrzycy przyjmuje się następujące wyniki badań:

  • poziom cukru czyli glikemia na czczo: 70-130mg/dl (3,9-7,2 mmol/l)
    (u osób po zawale i u osób starszych z długotrwającą cukrzycą 80-140mg/dl);
  • poziom cukru czyli glikemia po 2 godzinach po posiłku < 160mg/dl (<8,9mmol/l)
    (u osób po zawale i u osób starszych z długotrwającą cukrzycą < 180mg/dl (10mmol/l));
  • poziom hemoglobiny glikowanej HbA1c <7,0%.