Czy lecząc cukrzycę typu II lekami doustnymi można prowadzić auto?

Pacjent z dobrze kontrolowaną cukrzycą typu 2, bez powikłań takich jak zaburzenia widzenia, czucia lub zasłabnięcia może bezpiecznie prowadzić pojazdy mechaniczne.